Lopende raadplegingen

Raadpleging op vraag van de Minister met betrekking tot een voorontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 2009 betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen> Alle publicaties