Mediaregulator

In België zijn de gemeenschappen bevoegd voor “radio-omroep en televisie”, die tot de culturele aangelegenheden behoren. Daaronder vallen niet alleen de inhoud van de uitzendingen maar ook, volgens de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof, de technische elementen voor de transmissie van die inhoud. 

Het creëren van inhoud stemt overeen met het maken van programma’s, terwijl de distributie van programma’s erin bestaat om deze via diverse technische middelen tot bij de (televisie)kijkers te brengen. 

Wat het maken van programma’s betreft, hangen de radio- of televisieomroepen die gevestigd zijn – of anders gezegd, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is – in een eentalig taalgebied af van de gemeenschap (Vlaamse, Franse of Duitstalige Gemeenschap), waarvan de territoriale bevoegdheid wordt uitgeoefend binnen het desbetreffende taalgebied. 

Wat het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad betreft, namelijk op het grondgebied van de 19 gemeenten van het Brussels Gewest, hangen de radio- of televisieomroepen die daar gevestigd zijn af van de overheid van de Federale Staat, tenzij zij door hun activiteiten – anders gezegd, door de programma’s die ze maken en/of uitzenden – niet uitsluitend kunnen worden verbonden aan de Vlaamse Gemeenschap, noch aan de Franse Gemeenschap. 

Wat de distributie van de programma’s betreft, hebben we gezien dat deze slechts bijkomstig is ten opzichte van het maken van de verspreide programma's. De instantie die bevoegd is om de radio- of televisieomroepen te reguleren, is dus in principe ook bevoegd om de operatoren en de netwerken te reguleren die zorgen voor de distributie van deze programma’s. In Brussel mag de distributie van de programma’s in de praktijk niet uitsluitend worden verbonden aan een van de daar aanwezige twee gemeenschappen, wanneer eenzelfde operator op zijn netwerk programma’s verspreidt die onder diverse overheden vallen (de federale overheid en de gemeenschappen); in dat geval valt deze distributie dus onder het federale gezag. 

Daarom is op het grondgebied van het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad het BIPT, een federale instantie, tegelijk bevoegd voor: 

  • de regulering van de netwerkoperatoren (aspect ”distributie van programma’s”)

met uitzondering van de operatoren die enkel uitsluitend Nederlandstalige of Franstalige programma’s zouden verspreiden, zoals de VRT of de RTBF dat doen als operator van een analoog radionetwerk;

  • de regulering van de radio- of televisieomroepen (aspect “maken van programma’s”) die daar gevestigd zijn,

met uitzondering van de omroeporganisaties die uitsluitend Nederlandstalige of Franstalige programma’s maken en/of verspreiden.