Lopende raadplegingen

Raadpleging op vraag van de Raad van het BIPT van 12 januari 2018 met betrekking tot de aanpassing van de profielen voor de nationale en internationale prijsvergelijking voor de residentiele klanten

Raadpleging op vraag van de Raad van het BIPT van het Ontwerp van Besluit van de Raad van het BIPT van dag maand jaar aangaande de technische karakteristieken van richtantennes in de mobiele netwerken

Raadpleging inzake het ontwerp van besluit van de Raad met betrekking tot radio-interfaces B01 (9, 19, 35, 37 en 38), B04-15, B06-24, B07-04, B16-01 en B17 (04 en 05) en de opheffing van radio-interface B12-05

Raadpleging betreffende de analyse van de markt voor vaste gespreksafgifte

Ontwerpbesluit toegangs- en gespreksopbouwmarkt vaste telefonie> Alle publicaties