Universele postdienst

De universele postdienst omvat zowel de nationale als grensoverschrijdende diensten en bestaat uit:

  • het ophalen, het sorteren, het vervoer en de distributie van brieven, geadresseerde publiciteit, kranten en tijdschriften tot 2 kg;
  • het ophalen, het sorteren, het vervoer en de distributie van postpakketten tot 10 kg;
  • de distributie van de postpakketten ontvangen vanuit andere lidstaten tot 20 kg;
  • de diensten in verband met aangetekende zendingen en zendingen met aangegeven waarde.


bpost is tot 2018 door de wet aangewezen als aanbieder van de universele dienst. Dit betekent dat bpost verplicht is op het gehele grondgebied de universele postdienst te garanderen aan een welbepaalde kwaliteit en tegen een betaalbare prijs.

Andere ondernemingen mogen eveneens universele postdiensten aanbieden, zij het dat wat betreft de distributie van brievenpost binnen de universele dienst – al dan niet aangetekend- een vergunning dient aangevraagd te worden bij het BIPT.