Enquête van het BIPT over uw gebruik van telefonie, van het internet en van televisie

Het BIPT heeft aan de firma Profacts een enquête toevertrouwd over de telecommunicatiegewoonten van de Belgische bevolking. Er is een vragenlijst verstuurd aan personen die geselecteerd zijn door het Rijksregister op basis van hun leeftijd, geslacht...

>Meer lezen ...
Perceptie van de telecomconsument: resultaten van het jaarlijkse enquête 2017

Uit de jaarlijkse consumentenenquête van het BIPT bleek dat de gebruikers eerder tevreden waren over de aangeboden dienstverlening en prijzen.  De consumenten vonden het niet altijd gemakkelijk om diensten en prijzen te vergelijken en kenden...

>Meer lezen ...
Consumentenbescherming: studie van de impact van de vigerende regels

In 2016 heeft het BIPT een impactanalyse gemaakt van de Belgische federale reglementering inzake consumentenbescherming in elektronische-communicatierecht. De wetgevende en reglementaire bepalingen in kwestie werden geanalyseerd op het stuk van hun relevantie,...

>Meer lezen ...
Jaarverslag 2016 van de Ombudsdienst voor de postsector

Het jaarverslag 2016 van de Ombudsdienst voor de postsector bied een overzicht van de klachten en analyseert aan de hand hiervan de voornaamste moeilijkheden waar klanten anno 2016 in de post- en pakjeswereld tegenaan botsen.

>Meer lezen ...
Een studie over e-commerce in België

Om een duidelijk beeld te krijgen van de e-commerce in België heeft het BIPT KPMG aangewezen om een studie uit te voeren om de eventuele belemmeringen voor de groei van e-commerce te identificeren vanuit het standpunt van de distributie van pakjes....

>Meer lezen ...

Het  ontwerp  van  koninklijk  besluit  waarover  de  raadpleging  wordt gehouden,  wijzigt  het koninklijk  besluit  van  18  december  2009  betreffende de  private...

>Meer lezen ...
KMI en BIPT werken samen

Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) en het BIPT werken samen voor het opsporen van radarstoringen. Radarbeelden kunnen verstoord worden door zenders die gebruik maken van dezelfde frequentieband als de radar (rond 5GHz). Vaak zijn het...

>Meer lezen ...
Postgebruikers willen een kwaliteitsvolle dienstverlening en staan open voor meer moderne postale toepassingen

Gebruikers zijn over het algemeen tevreden over het huidige postale netwerk, maar zijn dat minder over de dienstverlening binnen de postkantoren zelf.   De perceptie heerst bij de postale gebruiker dat de aanbieder van de universele dienst...

>Meer lezen ...
Het BIPT publiceert het observatorium van de postdiensten in 2015

Het BIPT publiceert het observatorium van de postdiensten in 2015. De indicatoren die in dit observatorium worden weergegeven hebben als doel de structuur van de markt voor alle belanghebbenden van de postsector weer te geven (afzenders, bestemmelingen,...

>Meer lezen ...